Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu. 
Aš tai neisiu, aš tai niekur neisiu —
Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis:
Ir toksai net neišreiškiamas pilnumas,
Ir lengvumas, mėlynas kaip dūmas,
Ir toli, labai toli girdėtis. 
Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis.

Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu.
Aš tai neisiu, aš tai niekur neisiu. 
Aš prašau: tik nesumindžiokit širdies.

Autorius: Justinas Marcinkevičius